Program

 NYTT INSAMLINGSSYSTEM • TEXTIL • PLAST

8.30 Registrering

9.00 Inledning

9.05 Ett gemensamt avfallssymbolsystem?

Branschorganisationen Avfall Sverige leder ett samnordiskt projekt med syftet att få fram ett gemensamt system för symboler i samband med avfallshantering och –sortering.

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige

9.45 – 10.15 Det nya insamlingssystemet för förpackningar och tidningar

Nästa år rullas det nya systemet för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ut. I det här blocket blir det inspel och avslutande paneldiskussion med följande:

Medverkande:

Håkan Ohlsson, FTI

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige

Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna

Malin Göransson och Emma Nord-Norén, Naturvårdsverket

10.15 – 10.45 Fika med utställning

10.45 – 11.45 Det nya insamlingssystemet för förpackningar och tidningar, forts.

11.45 - 13.00 Lunch med utställning

13.00 – 14.30 Textil, cirkularitet och återvinning

I januariöverenskommelsen konstaterar regeringen och samarbetspartierna att ett producentansvar för textil ska införas. I det här blocket tittar vi närmare på förutsättningarna för detta och hur det ligger till med cirkularitet och återvinning av textil idag.

Medverkande:

Birgitta Losman, Högskolan i Borås och regeringens specielle utredare av producentansvar för textil.

Martin Stenfors, Re:newcell

Felicia Reuterswärd, H & M Svenska

Caroline Andermatt, Myrorna

Stefan Poldrugac, SYSAV

14.30 – 15.00 Fika med utställning

15.00 – 16.30 Plast, cirkularitet och återvinning

Plastfrågan är ständigt aktuell. Insamling och återvinning av plast ska öka, engångsprodukter fasas ut samtidigt som väldigt många plastprodukter, inte minst förpackningar, i sin nuvarande utformning inte alls lämpar sig för materialåtervinning. Men, vi ser också många exempel på producenter som nu ökar sin användning av återvunnen plast. Med inspel från en rad aktörer som myndigheter, plaståtervinnare med flera tar vi tempen på plastfrågan.

Medverkande:

Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket

Ulf Haraldsson, SIS

Mahmood Hameed, NSR

To Be Announced