Utställare

Vill du bli partner eller ställa ut på Recyclingdagen 2020?
Kontakta mig för mer information.

Läs mer här

Allmäna bestämmelser

Jerker Evaldsson

Mediechef
070 975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se