NY KONFERENS- 3 november i Stockholm!

Recyclingdagen sthlm

När: 3 november

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Stockholm

RECYCLINGDAGEN Stockholm 3 november

Tema: Skrothantering & Metallåtervinning (och lite elektronik därtill)

I höst arrangerar Recycling en heldagskonferens om metaller och skrot. Många viktiga frågor behöver lyftas upp till ytan och mycket fint och bra arbete görs inom den svenska skrot- och metallåtervinningen. Hur står det till med arbetet kring skrotstölder? Dagens bristfälliga tillsyn och kontroll som leder till illegal export, vilka alternativa förbättringsförslag finns? Morgondagens metallåtervinning hur ser den ut?

Ambitionen är att metallåtervinnare, skrothanterare, myndigheter, polis, tull, stålindustrin och många andra samlas under denna dag för att samtal och diskutera dessa för samhället viktiga frågor.

Välkomna!

Martin Dyberg

Chefredaktör

Recycling & Miljöteknik

Tilltänkta programpunkter

  • Skrotstölder – ett samhällsproblem?
  • Vad görs i skrotbranschen för att förhindra stölder?
  • Dagens bristfälliga tillsyn och kontroll som leder till illegal export som tullen har svårt att hantera, vilka alternativa förbättringsförslag finns?
  • Återvinning av metaller viktigt för industrin – (Jernkontoret)
  • Morgondagens metallåtervinning – hur ser den ut?
  • Urban mining – deponierna blir våra nya gruvor
  • Nya återvinningsmetoder/tekniker
  • Värdefulla metaller ur slagg och aska
  • Elektronikavfall
  • WEEE-direktivet

Tack för denna gång- Recyclingdagen, Helsingborg

För fjortonde året i rad arrangerade Recycling konferensen Recyclingdagen igår. Nytt rekord nåddes med 154 deltagare och 16 utställande företag. Många inspirerande föreläsningar hölls inom temat ”Digitalisering och ny teknik” och succén var ett faktum. Nedan följer ett bildspel från Recyclingdagen 2016.

Vill du ställa ut på konferensen, kontakta:

Jerker Evaldsson, Mediechef

042-4901933
jerker.evaldsson@mentoronline.se

För mer information

Recdagen sthlm 2016 

ARRANGÖR

Rec

HUVUDPARTNER

NSR

PARTNER

Avfall_Atervinning_Liggande_svensk-16
logo svensk
Logotyp_Facility_Labs_liggande
Optibag_logotype_withoutpayoff_2010
Recyclingteknik-Prominova-logo
AMCS_master
Mobergs_Logo
ReTec_logo_RGB
Mared
OP_system-rgb
enevo
Torstensson_Logo_150210_tryck.eps
ATS logga
BB-colour-vertical_TB TP
BHS, NRT, Nihot logos