NY KONFERENS- 3 november i Stockholm!

När: 3 november

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Stockholm

Tema: Skrothantering & Metallåtervinning (och lite elektronik därtill)

Den 3 november arrangerar Recycling en heldagskonferens om metaller och skrot. Många viktiga frågor behöver lyftas upp till ytan och mycket fint och bra arbete görs inom den svenska skrot- och metallåtervinningen. Hur står det till med arbetet kring skrotstölder? Dagens bristfälliga tillsyn och kontroll som leder till illegal export, vilka alternativa förbättringsförslag finns? Morgondagens metallåtervinning hur ser den ut?

Ambitionen är att metallåtervinnare, skrothanterare, myndigheter, polis, tull, stålindustrin och många andra samlas under denna dag för att samtal och diskutera dessa för samhället viktiga frågor.

Välkomna!

Martin Dyberg

Chefredaktör

Recycling & Miljöteknik

TILLTÄNKTA PROGRAMPUNKTER

Tilltänkta programpunkter

  • Skrotstölder – ett samhällsproblem?
  • Vad görs i skrotbranschen för att förhindra stölder?
  • Dagens bristfälliga tillsyn och kontroll som leder till illegal export som tullen har svårt att hantera, vilka alternativa förbättringsförslag finns?
  • Återvinning av metaller viktigt för industrin – (Jernkontoret)
  • Morgondagens metallåtervinning – hur ser den ut?
  • Urban mining – deponierna blir våra nya gruvor
  • Nya återvinningsmetoder/tekniker
  • Värdefulla metaller ur slagg och aska
  • Elektronikavfall
  • WEEE-direktivet

ARRANGÖR

Rec

HUVUDPARTNER

NSR

PARTNER

Avfall_Atervinning_Liggande_svensk-16
logo svensk
Logotyp_Facility_Labs_liggande
Optibag_logotype_withoutpayoff_2010
Recyclingteknik-Prominova-logo
AMCS_master
Mobergs_Logo
ReTec_logo_RGB
Mared
OP_system-rgb
enevo
Torstensson_Logo_150210_tryck.eps
ATS logga
BB-colour-vertical_TB TP
BHS, NRT, Nihot logos