NY KONFERENS- 3 november i Stockholm!

Tema: Skrothantering & Metallåtervinning (och lite elektronik därtill)

Den 3 november arrangerar Recycling en heldagskonferens om metaller och skrot. Många viktiga frågor behöver lyftas upp till ytan och mycket fint och bra arbete görs inom den svenska skrot- och metallåtervinningen. Hur står det till med arbetet kring skrotstölder? Dagens bristfälliga tillsyn och kontroll som leder till illegal export, vilka alternativa förbättringsförslag finns? Morgondagens metallåtervinning hur ser den ut?

Ambitionen är att metallåtervinnare, skrothanterare, myndigheter, polis, tull, stålindustrin och många andra samlas under denna dag för att samtal och diskutera dessa för samhället viktiga frågor.

Välkomna!

IMG_0250

Martin Dyberg

Chefredaktör

Recycling & Miljöteknik

bild skrot     IMG_4653   IMG_1590

TILLTÄNKTA PROGRAMPUNKTER

Tilltänkta programpunkter

  • Skrotstölder – ett samhällsproblem?
  • Vad görs i skrotbranschen för att förhindra stölder?
  • Dagens bristfälliga tillsyn och kontroll som leder till illegal export som tullen har svårt att hantera, vilka alternativa förbättringsförslag finns?
  • Återvinning av metaller viktigt för industrin – (Jernkontoret)
  • Morgondagens metallåtervinning – hur ser den ut?
  • Urban mining – deponierna blir våra nya gruvor
  • Nya återvinningsmetoder/tekniker
  • Värdefulla metaller ur slagg och aska
  • Elektronikavfall
  • WEEE-direktivet
243_20130402110547

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Stockholm

Datum: 3 november

Intresseanmälan

Kontakta 

ingrid.lovkrona@mentoronline.se

Bokningen öppnar inom kort!

ARRANGÖR

Rec

HUVUDPARTNER

PARTNER

Holger_logo_payoff_BLACKbackgr
OP_logo_payoff_cmyk
KDN4-f
kontrollmetod_logo