Vi måste bli bättre på återvinning!

Detta budskap möts vi av i stort sett överallt och det är svårt att säga emot. Visst måste vi bli bättre på detta. Men, hur bra är vi på att återvinna idag? Hur ser egentligen återvinningen ut av allt material som faktiskt sorteras och samlas in? Vad fungerar bra respektive mindre bra? Och inte minst, vad kan göras bättre i framtiden?

Detta ska vi försöka svara på den 17 maj, då den femtonde upplagan av Recyclingdagen arrangeras på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Ambitionen är att belysa dessa frågor från såväl politisk, som teknisk, ekonomisk och inte minst miljömässig synpunkt.

När: 17 maj
Tid: 08.30 – 17.00
Var: Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Recyclingdagen 17 maj

Recyclingdagen är en årlig konferens som tar upp frågor som berör avfall och återvinning av alla typer av material. I år arrangerar tidningen Recycling & Miljöteknik Recyclingdagen för femtonde året i rad.

Dagens ämnen

symbol-plast

Återvinning av plast

Vad händer egentligen med den insamlade plasten, vad används den återvunna plasten till idag och vilka framtida användningsområden kommer vi att få se? Vilken roll kan bionedbrytbara plaster komma att spela? Hur utvecklas tekniken för plaståtervinning?

symbol-textil

Textilåtervinning

Ett synnerligen aktuellt ämne, där producentansvar diskuteras, där export av begagnade kläder för närvarande har positiva miljöeffekter men inte utgör en långsiktigt hållbar lösning och där teknik för fiberåtervinning visserligen finns, men behöver utvecklas mer för att bli storskalig.

symbol-tra

Återvinning av trä

Trä utgör en stor del av dagens insamlade hushållsavfall, men materialåtervinns i mycket liten utsträckning. Forskning tyder på att det kan bli ändring på detta i framtiden och att träet kan användas till nya produkter.

symbol-industri

Industriavfall

Av dagens ofta osorterade industriavfall materialåtervinns endast en liten andel. Teknik och idéer för att ändra på detta finns, vilket bådar gott inför framtiden.

Arrangör

Huvudpartner

Partners