Skrothantering & Metallåtervinning

Den 22 november arrangerar Recycling för andra gången en heldagskonferens kring metallåtervinning och skrot. Vår tanke är att i stora drag följa upp frågeställningarna från den första Recyclingdagen Stockholm, frågeställningar som att vi traditionellt är  duktiga på att ta hand om och återvinna metaller och skrot, men att det också finns problem med stölder, illegal export och ekonomisk brottslighet på området.

Samtidigt tänker vi oss att kunna presentera det senaste från det tekniska området när det gäller metallåtervinning. Arbetet med att ställa samman programmet intensifieras nu med förhoppning att inom kort kunna presentera ett spännande och aktuellt innehåll för dagen.

Vår ambition är att samla företrädare för metallåtervinningsföretag, skrothanterare, berörda myndigheter som polis, tull och Naturvårdsverket, gruv-/järn-/stålindustri, forskningsinstitut med flera, till en intressant dag som kommer att belysa alla aspekter kring hantering av skrot och återvinning av metaller.

Välkomna!

Peter Olofsson, Chefredaktör Recycling

 

När: 22 november
Tid: 08.00 – 17.00
Var: Venue 81, Drottninggatan 81, Stockholm

Recyclingdagen 22 november

Recyclingdagen är en årlig konferens som tar upp frågor som berör avfall och återvinning av alla typer av material. I år arrangerar tidningen Recycling & Miljöteknik Recyclingdagen för femtonde året i rad.

Arrangör

Samarbetspartner

Partners

0001