RECYCLINGDAGEN - 17 MAJ 2017

Materialåtervinning, idag och i framtiden!

Vi måste bli bättre på återvinning!

Detta budskap möts vi av i stort sett överallt och det är svårt att säga emot. Visst måste vi bli bättre på detta. Men, hur bra är vi på att återvinna idag? Hur ser egentligen återvinningen ut av allt material som faktiskt sorteras och samlas in? Vad fungerar bra respektive mindre bra? Och inte minst, vad kan göras bättre i framtiden?

Detta ska vi försöka svara på den 17 maj, då den femtonde upplagan av Recyclingdagen arrangeras på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Ambitionen är att belysa dessa frågor från såväl politisk, som teknisk, ekonomisk och inte minst miljömässig synpunkt. Programarbetet intensifieras nu och vi räknar bland annat med att kunna presentera punkter kring följande ämnen:

Dunkers1

Dunkers Kulturhus,

Helsingborg

DAGENS ÄMNEN

shutterstock_140205460
  • Textilåtervinning – Ett synnerligen aktuellt ämne, där producentansvar diskuteras, där export av begagnade kläder för närvarande har positiva miljöeffekter men inte utgör en långsiktigt hållbar lösning och där teknik för fiberåtervinning visserligen finns, men behöver utvecklas mer för att bli storskalig.
shutterstock_561737989
  • Återvinning av plast- Vad händer egentligen med den insamlade plasten, vad används den återvunna plasten till idag och vilka framtida användningsområden kommer vi att få se? Vilken roll kan bionedbrytbara plaster komma att spela? Hur utvecklas tekniken för plaståtervinning?
shutterstock_271101527
  • Återvinning av trä – Trä utgör en stor del av dagens insamlade hushållsavfall, men materialåtervinns i mycket liten utsträckning. Forskning tyder på att det kan bli ändring på detta i framtiden och att träet kan användas till nya produkter.
shutterstock_128278436
  • Osorterat industriavfall –Potentialen att återvinna olika materialslag från de osorterade avfallsströmmarna i industrin är fortsatt stor.

DAGENS TALARE

Lisa_Schwarz_Bour

Lisa Schwarz, Swerea IVF

Henrik_oxfall_fri

Henrik Oxfall, Swerea IVF

Martin

Martin Dyberg, VERA PARK


ARRANGÖR

Rec logo05x0


HUVUDPARTNER

VeraPark

PARTNERS

ATS logga
Mared
OP_logo_payoff_cmyk
IVF logo
logo svensk
FLINTAB Vågar System Service

Vill du synas här? Kontakta jerker.evaldsson@mentoronline.se