RECYCLINGDAGEN STOCKHOLM

22 november

En intressant dag om metall, skrot och WEEE!

22 november är det åter dags för Recyclingdagen Stockholm. Denna gång breddas programmet som förutom metallåtervin-ning och skrothantering också kommer att handla om el- och elektronikavfall och -återvinning. Under dagen blir det inspel från såväl forskarvärlden som näringslivet och branschorganisationer och detta i en för dagen ny form. Ett antal ämnen och fråge-ställningar kommer att avhandlas i olika block med paneldiskussioner efter varje.

Välkomna!

Peter Olofsson
Chefredaktör Recycling

Recyclingdagen i Stockholm

Datum: 22 november
Plats: Venue81, Drottninggatan 81, Stockholm


Anmälan